El vot electrònic: eina d'impuls de la participació ciutadana?

El projecte estudiarà l’evolució i experiències de vot electrònic a països on està consolidat (Estònia, Suïssa, Canadà), l’ús dels sistemes de votació electrònic en el si dels partits polítics catalans en els últims 10 anys i les votacions electròniques per a la selecció de propostes ciutadanes dels pressupostos participatius desplegats al llarg dels últims 2 anys a Catalunya. S’analitzarà l’impacte en la participació ciutadana, és a dir, s’avaluarà si realment hi ha hagut un augment de la participació, tant de forma quantitativa (més votants) como qualitativa (inclusió de sector vulnerables i que no acostumen a participar en política). S’analitzaran també les condicions perquè aquests augments siguin ferms i, de forma concreta, els mecanismes per afavorir una sòlida confiança ciutadana i un adequat retiment de comptes. Com a corol·lari, s'examinarà si aquestes experiències consoliden el model clàssic de democràcia representativa o si, en canvi, possibiliten més àrees de democràcia directa per a la ciutadania.  

27.11.2023

Primers passos

Aquests darrers dies hem portat a terme les primeres reunions de l'equip de treball per a planificar i calendaritzar el treball i per participar al taller virtual "Eines per generar propostes de polítiques públiques", liderat per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per tal de reflexionar sobre el valor de la proposta per impactar efectivament les polítiques públiques.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram